Sušice zažila velkolepou svatohubertskou

01.12.2011, 10:41, Petra Hoblová

V chrámu sv. Václava se v sobotu 5. 11. 2011 již po deváté konala slavnostní poutní mše svatá ke cti sv. Huberta, patrona lovců a dalších lesnických profesí. Chrám naplnil ohromný zástup lidí jak v uniformách, tak i bez nich a kostelem se neslo troubení lesních rohů i zpěv písní oslavujících Boha, dárce všeho živého, včetně krásné přírody a zvěře v ní.


I když si to možná každý den nepřipomínáme, je velikou milostí, že můžeme žít v bezprostřední blízkosti tak rozsáhlé přírodní rezervace, jako je Národní park Šumava. Malebnost krajiny a dech vyrážející příroda je pro mnohé přímo magnetem, zdrojem obnovení duševních sil i duchovní vzpruhou. Je důležité si uvědomit, že máme za co děkovat a že prosit za životní prostředí má svůj hluboký smysl.

 

Devátá svatohubertská pouť měla řadu nových prvků: novinkou tohoto roku byl slavnostní průvod, jenž byl v 17.30 hod. zahájen před sušickou radnicí vystoupením Jihočeských trubačů, kteří provedli loveckou hudbu a signály s výkladem. Do průvodu se připojili krom duchovních, starosta města Sušice, Bc. Petr Mottl, se svou chotí, rytíř řádu sv. Huberta mgr. Tomáš Rohan, a nemálo myslivců, hajných, revírníků, lesníků, trubačů a dalších osob, které zaplnili náměstí před radnicí. Další novinkou tohoto roku bylo, že se v průvodu nesla trofej, jako odkaz svatohubertského symbolu, jímž je hlava jelena, kterou laskavě poskytl myslivec, pan Topinka.


„V tradičních loveckých oblastech bývá zvykem, že se v průvodu na nosítkách nese i obětní dar v podobě statného jelena, ležícího na chvojí.“, říká farní vikář P. Tomas van Zavrel, který vedl bohoslužbu. Ve svém velice vtipném kázání se zastavil u podivuhodného příběhu svatého Huberta, u něhož jej napadaly různé paralely k jeho vlastnímu životu. Sv. Hubert miloval život, ale tato láska k životu se omezovala jen na světské radovánky. Bůh však měl se sv. Hubertem zvláštní plán. Oslovil ho právě při činnosti, kterou měl nejraději, při lovu. Legenda vypráví, že uviděl jelena, kterému na hlavě mezi parohy zářil zlatý kříž. Pak uslyšel hlas a ten hlas se ho ptal, proč neustále vášnivě hledá jen divokou zvěř, proč nehledá Boha. Sv. Huberta to hluboce zasáhlo a začal o svém životě přemýšlet. Pocítil v sobě povolání ke kněžství. Stal se knězem a později i biskupem v Maastrichtu, městě na jihu Holandska.


P. Tomas poukázal na to, že bez ohledu na hloubku naší víry, Boží přítomnost projevující se v dobru a kráse, můžeme vnímat všude kolem nás. Zejména Šumava svědčí o jedinečném Božím díle. Když Bůh stvořil svět a člověka, dal nám přírodu do opatrování, abychom ji užívali a také zachovali pro ty, kteří přijdou po nás. Těžiště práce každého kdo pracuje v lese - od ředitele polesí a revírníka, až po posledního hajného a jeho pomocníky i všech jejich spolků a společností spočívá nejhmatatelněji v pomoci při Božím díle, v ošetřování a opatrování přírody a jejím rozvoji pro budoucí věky.


Po modlitbě P. Tomas poděkoval těm, kteří se podíleli na náročných přípravách: pěveckému souboru Svatobor, Jihočeským trubačům a všem neviditelným, ale o to důležitějším jedincům, kteří se zasloužili o vytvoření této velice příjemné atmosféry, a s úsměvem dodal: „Je zvykem, že se při této pouti konají zvěřinové hody a další doprovodné kulturní a myslivecké aktivity, například střelecké soutěže. Pevně věřím, že se spolu s městem brzy pustíme do příprav oslav jubilea 10 let svatohubertské v Sušici a tak vyzdvihneme svatohubertskou pouť na kýženou úroveň.“ Na závěr udělil všem slavnostní svatohubertské požehnání.

Autor: Helena Pekárková
 

 
 

Související články

 

Svatohubertská podívaná tento rok ještě slavnostnější

Patron lovců svatý Hubert má svátek 3. listopadu. A tak se v Sušici již tradičně koná slavnostní pouť k sv. Hubertovi. Letos to bude v sobotu 5. listopadu 2011. Bude to opět velká podívaná i pro ty, kteří se běžně do kostela nedostatnou.

 
« Zpět


Diskuse: "Sušice zažila velkolepou svatohubertskou"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře