Svatobor ve Velké Británii

20.01.2008, 22:07, Petra Hoblová

Shrnutí celého zájezdu do Anglie podrobně zpracovala Milada Váňová. Je zde přehled navštívených měst a nejdůležitějších památek, které jsme během našeho putování viděli.

 29.-30.6.2007 - pátek, sobota

 

Odjezd od ZUŠ     13.07

Železná Ruda               13.50

Něm. – belg. hranice 23.10

Francie, Callais            3.30

Celkem                        14,5 hodin jízdy, včetně 4 zastávek

Celkem km                  1080 km

 

Imigrační kontrola – Eurotunnel:            4.58 – 5.45

Dva tunely v hloubce 25 a 45 m pod mořským dnem, délka 50 km. Otevřen 1994.

Příjezd do Falkestone, hodinky o 1 hodinu zpět.

Povinná zastávka v CANTENBURY (6 – 15 hod.)

Hrabství Kent, Anglie, řeka Stour, na místě římského sídla            , r. 560 král Kentu Ethelbert ustanovil hl. městem. R.597 založen. Sv. Augustiánem klášter – navštívili jsme. V sousedství Augustine´s College z r. 1848 – škola pro misionáře. Ve 12. st. Zde žil Thomas Becket, prohlášený králem za arcibiskupa, stal se postupně královým rádcem a kancléřem – hájil zájmy krále a církve proti angl. šlechtě. Té se intrikami krále podařilo přesvědčit o jeho nečestném jednání, poslán do vyhnanství, po návratu v katedrále zavražděn. Brzy zbaven viny a prohlášen za svatého – to učinilo z města největší poutní místo Anglie – město bohatlo (útulky pro poutníky, kláštery). Katedrála postavena nad zbytky kostela (597), souč. podoba z 15. st., krypta z 11. st., chór z 12. st. Hlavní loď ukázkou perpendikulárního slohu14. –15.st. délka 175 m, výška a šířka 27 m. 4 věže z 15.-16. st., střední je vysoká  78 m (Bell Harry).

V interiéru okna se sklomalbami (12. – 13. st.), vně portály, vítězný oblouk se sochami ze 14. st. V presbytáři náhrobky arcibiskupů, pohřeben král Jindřich IV. se svojí 2. manželkou Johannou Navarskou. Trůn sv. Augustiána ze 13. st., fresková výzdoba, křížová chodba. Brána Christ Church Gateway= tudor. gotika. Ve městě zajímavé hrázděné domy, Zelený dvůr s loggiemi a norman. schodištěm, radnice z 18. st., pozůstatky opevnění a staré řím. cesty, moderní univerz. koplex. Kostel sv. Martina na místě kostela ze 4.st. se vzácnou 1 m vysokou  normansko-saskou křtitelnicí.

Pokračujeme přes stř. Anglii směrem na západ a ve 20.30 příjezd do hostitelského města, v hrabství Shropshire – SHREWSBURY.

 

1.7. - neděle

První prázdninový den jsme strávili u našich hostitelů, večer setkání obou sborů.

 

2.7. – pondělí

Sraz v 9.15 ve městě,prohlídka s průvodci. Město leží na nejdelší řece AnglieSevern. Tvoří kolem města oblouk (přístup jen ze severní strany) a tvořila přirozenou ochranu. V r. 901 první zmínka o sas. místě, římané, nejv. v oblasti. Po jejich odchodu Sasové postavili hrad. Jsme na místě tržnice(1562), dole trh, nahoře obchody, dnes kavárna a kino. Největší prosperita města založena na obchodu s vlnou a látkami – vyjádřeno hrázd. domy (15. – 16. st.) Na tržnici erb královny Alžběty – vláda prosperity, tudorovci. Ale i waleský drak – časté boje – vzájemné dobývání území. Proto vybudován hrad. Na náměstí pranýř. Na rodin. domě symbol města – socha a 3 lvi. V dolní části náměstí socha Roberta Cliveho, 2x starosta, člen parlamentu, pracoval pro východ. –indickou spol. v Indii –velmi činný, dobyvatel (18.st.). High Street- zde hrázděné domy, restaurován do pův. barev Irelandův (bohatý obchodník s vlnou) a Owenův (dřeva značkována, nejdřív konstrukce, pak výplň) z 16. st. zachov. znak z té doby = 2 hlavy zády k sobě. Pokračujeme uličkou v domě = průchod = „zavřít“ -  ve středověku v noci zavírali, dnes ze 40 zbylo 15. Viktoriánská ulice (královna Viktorie 1805 navštívila), v ulici Mléčné byly mlékárny a jedna z nejstarších hospod (1428) „Zlatý kříž“ (pův. kláštěr). Kolem nejstaršího kostela  (780) v 18.st. se pod vahou zvonice s novým zvonem zřítil. Kostel sv. Juliána- odsvěcen, dnes kult. zařízení (z červeného pískovce). Kopec Wile Cop – po velkém ohni výstavba, hostel The Lion – pův. zájezdní hosstinec – přepřahávání koní. Dům Jindřicha VII. – zakladatel tudor.  dynastie, spal zde 7 nocí. Další dům ze 14.st., kde několikrát pobývala královna Marie I. Gotický kostel z 18.st.se železnými okny – kolébka prům. revoluce. Další uličky nazvány podle řemesel. Hotel Prince Rupert – bránil město proti králi – v hotelu straší. Další budovy vybudovány na hradbách, nejvyšší bod města= „Vrcholek pýchy“ s budovou z r. 1220. Odtud procesí , veřejné popravy, upalování. Nejdůležitější bitva zde 1403 – Jindřich IV. porazil rebely, padlo 20 tis. vojáků, rebelové před popravou zbaveni končetin – okolním městům pro výstrahu. Hrad – první postaven 1069, předtím dřevěný – obrana proti Walesu. Starý hrad modernizován 1780, aby byl obyvatelný. Opatství, dnes na nádvoří hry na téma obč. války. Vedle hradu brána k domu – symbol hranice s Walesem. Starý dům z vikt. Doby – sem přemístěn, obývaný. Přes ulici škola (1552), před ní socha Darwina, který ji navštěvoval. Spolu s novou budovou a internátem tvoří komplex, zde studenti z celého světa = školné 12. tis. Eur ročně. Dále kolem nádraží (1849), kolem kulatého kostela (1792) přes Saský most do nové části – nové divadlo, nová radnice. Zde přijetí u starosty a jeho manželky, v sále fotografie všech starostů. Návštěva starostovy pracovny – Stříbrný sál s dary, klenoty, jeho slavnostním oblečením a pomůckami, které historicky patří k jeho úřadu. Zastupitelstvo voleno na 4 roky, z nich je starosta na 1 rok. Dále samost. Procházka městem , ve 13,30 odjezd ke kostelu Meola Brace – Holy Trinity Church –zde zkouška a večer koncert (19,30 – 21 hod). s ofici. hosty – starosta s manželkou, zastupitelé a představitelé církve.

 

3.7. – úterý

 

odjezd v 8.00 do OSWESTRY na hranici s Walesem – zde se prolíná saská a keltská kultura. Hrázděné domy, hradby, hrad. Pokračujeme do Llangollenu – pěkné městečko na řece Dee, nad ním trosky hradu Castell Dinas Bran (odtud společná fotka celého sboru) ze 13. st. V blízkosti Llangollen Canal, který vede 300 m dlouhým akvaduktem Pontcysyllte. Probíhá zde hranice s Walesem. Projektantem Thomas Telford, zprovozněn 1826. pokračujeme venkovskou krajinou (ovce, skot, ojedinělé farmy) do CHESTRU – hrabství Cheshire. Jedno z nejzachovalejších hist. angl.  měst. Připomíná se už r. 78, kdy zde založen opěrný bod. XX. Římské legie = Castra Devana. Zničeno, na troskách r. 908 začalo vyrůstat nové a ve 13.st. Jindřich III. připojil k Anglii. Dochována část římské hradby se základem věží a středověké hradby z červeného pískovce, dlouhá 3,5 km s věžemi a branami. Nejvýzn. je věž Phoenix Tower z r. 1658 a Severní a Vodní brána ze 4.st. Katedrála  je pův. kostel benedikt. Kláštěra z červeného pískovce – směsice staveb. období od 12. – 15.st., nejhezčí záp. průčelí je ukázkou perpendik. stylu, mistrovským dílem je portál a velké okno. Dále kostel sv. Jana. V jižní části hrad, přístav. Ve městě řada hist. domů, které pro svoji architekturu dostaly zvl. pojmenování =   ROWS – 2 podlaží obchodů spojují galerie. Vybudovány většinou ve 13.-14.st., ale některé později, takže směs. Zajímavá je hodinová věž = EASTGATE CLOCK  (1897). Dojem zachov. středov. města dokresluje měst. Hlásný, ohlašuje v létě každou celou hodinu zprávy. Zachov. římský amfiteátr (r.100). Návrat v 18.h.

 

 

4.7. – středa

 

Odjezd v 8.00, loučení s hostiteli, opuštíme oblast nazývanou „srdce Anglie“ a jedeme směr sev. Anglie –míjíme Liverpool, Preston, Lancaster a v blízkosti Kendalu sjezd z dálnice a vjezd do Lake Districtu – nár. park – pojmenování podle 10 jezer a přehrad. Mezi nimi hory dosahující 600 m. podoba krajiny výsledkem několika přír. vlivů. – sopečná činnost, vrásnění, záplavy – po nich vápencové usazeniny. Konečnou podobu daly ledovce. Vysoké srážky – bohatá vegetace. V okruhu 45 km nespočet dalších jezírek a kopců. Dříve bouřlivá období – od Římanů po středověk se všichni králové a šlechtici snažili získat toto území. Dnes výlet, túry, hodně navštěvováno. Zastávka u jezera WINDERMERE (dlouhé 16 km, hloubka 70m) se zalesněnými břehy, vodní doprava, největší angl. jezero. Na březích sídla prům. magnátů. U jezera křest nováčků. Po 2 hodině pokračujeme letovisky Ambleside, Grasmere (nad ním vrcholy (Fairfield, Hart Crag) s domkem básníka W. Wordswortha. Jízda podél dalších jezer – Derwent Water, Thirlmere. Vrcholky jsou ve zdejší krajině impozantní, každý osobitý. Zastavujeme v oblíbeném turist. městě KESWICK – plně soustředěné na prodej sportovních potřeb a turistický ruch. V centru působivá budova Moot Hall (1813) s turist. kanceláří a výstavou obrázků z Lake Districkt. V minulosti obchod s vlnou, od vlády Tudorovců těžba grafitu, výroba tužek.(za 2 sv. války duté tužky, do nichž se dala ukrýt špionáž. mapy na tenkém papíře). A jedeme dál na sever: Penrith, Carlisle (správ. středisko hrabství Cumbrie) – kvůli poloze blízko skot. hranic mělo dlouho obrannou roli a po 10 km jsme  ve SKOTSKU- Hranice se táhne od západu na východ – od Soloway Firth (záliv Ir. moře) vidíme jej po levé straně jízdy – k Firth of Forth (záliv Sever. moře). Jízda hranici kopíruje. Konečně v 18.00 příjezd do Ravelrig Park Balrtno – část EDINBURGU. Přivítání, informační materiály, bohatá večeře u Anne a Dicka Grindley. Odtud odjezd do rodin. 

 

5.7. – čtvrtek

 

Sraz a odjezd v 8,00 z Waterloo Place do městečka South Queensferry, kterému vévodí FORTH RAIL BRIDGE = 2 velkolepé= 1,6 km dlouhé mosty přes řeku Forth do North Queensferry. Železniční most = první větší ocel. most na světě otevřen 1890 se řadí mezi vynikající technická díla viktoriánské éry (katedrála novověké architektury). Na výstavbě pracovalo 4. tis. dělníků. Jeho mohutná konstrukce je konzolovitá, rozpětí střed. polí  521 m. 3 věže (111m vysoké) mají základy 25 m pod mořem, jejich nosné sloupy a spodní stlačený pás je z ocel. trubek o průměru 3,66 m. vše nýtováno 8 mil. Nýty, 51 tis. tun ocel. konstrukce, celková plocha natíraných ploch = 55 ha /v 5tiletém cyklu). Stál 4,5 mil. Liber. Po sousedním dálniční mostě (mýtné 1,6 libry) jedeme, byl ve své době (1964) největším visutým mostem mimo území USA.

Pokračujeme venkovskou krajinou – nazývána též Lowlands (nížina) na poloostrov Fife (turis. oblast). Na břehu moře je cílem (dorazili jsme na nejsevernější místo našeho zájezdu) město ST. ANDREWS – někdejší duchovní centrum Skotska: 3 hlavní ulice a bezpočet  dlážděných uliček lemovaných pokřivenými domky, důstojnými univerzit. budovami  a středověk. kostely se sbíhají u obrovského areálu, zde zříceniny katedrály z 12 st. – kdysi největší ve Skotsku – obrovský prostor se zbytky kláštera a dalších círk. budov, hřbitrov, hradby. Výhled na moře, zbytky bran. Na mořském břehu zřícenina hradu z 12.st. v tomto histor. městě vznikla skotská národní hra GOLF (1457) – Jakub II. zakazoval, ale v oblibě u Marie Stuartovny. Rozsáhlá hřiště, centrum tohoto sportu. Při zpáteční cestě zastávka v rybářské vesnici AUSTRUTHER, kde se někteří otužilci koupali ve studené vodě Sev. moře. Po návratu večeře u Susan a Johna Wexler ve starém viktoriánském domě.

 

 

6.7. – pátek

 

Dnes prohlídka Edinburghu. Sraz v 9.30 v kostele Canongate Kirk (ve stejnojmené ulici), kde ukládáme noty, kroje, nástroje. Odtud po Královské míli (Royal Mile) prohlídka města. Kostel z r. 1688, na hřbitově pohřbeny význ. osobnosti města = kostel pro královnu. Stará radnice, Muzeum hraček, dům z r. 1490 kde žil reformátor John Knox a další je rodný dům W. Scotta. Královské muzeum, stará univerzita (1583), parlamentní budova ze 17.st. Návštěva katedrály sv. Gilese= postavená na místě kostelíka z 9.st. je dlouhá 65m a široká 35 m, odtud řídil J.Knox skotskou reformaci. Gotický interiér, věž z 15.st., uvnitř kaple Thistle Chapel s žebrovou klenbou a zdobenými heraldickými baldachýny= vzdává hold býv. i současným rytířům řádů Bodláků (sv. Ondřeje). Do vyřezávané lavice usedá královna při návštěvě města. Na věži symbol království = koruna – hl. kostel Skotska, gotika a novogotika, v přítomnosti královny vlajka. Zadní část koruny završena jednorožcem = skot. symbol. Naproti klasic. radnice = srdce hrabství (1143). Výstup k hradu, odtud pohled na město: skládá se ze staré části, rozložené pod hradem a nové části. Město založeno Římany – vojen. tábor, pevností se  stal za Malcoma III., který si ho vybral za své sídlo, zakladatel skot. král. Rodu, manželka Markéta nechala na nejvyšším místě hradu postavit první kapli města (1099). R. 1437 hl. městem Skotska, žili zde slavní králové, po rozpuštění parlamentu pokles růstu, pouze obchod. V té době vysušeny bažiny = výstavba Nového města. U vstupní hradní brány socha R. Bruceho, nar. Hrdiny, který se dal korunovat králem, tím odtrhl Skotsko od Anglie, dále brána Portcullis Gate se stát. vězením. Na nejvyšším místě hradeb věž, kde dělo od r. 1861 výstřelem oznamuje 13 hodinu. Památník obětem 1.sv. války – každý skotský pluk oddělení, kde ve stříbrné skřínce záznamy o padlých vojácích. Královský palác s věží, ložnice královny Stuartovny, místnost narození krále Jakuba VI. V korunovačním sále korunovační klenoty – zlatá koruna Jakuba V. s více než 100 perlami, meč Jakuba VI. a jeho žezlo (1494 – dar papeže Alexandra III.). Skotové byli dobří katolíci, často s Angličany ve sporu, spojenci Francie. Klenoty uloženy na neznámém místě (nebyl o skotské tradice zájem. W. Scott pátral, až je našel na půdě jednoho ze skot. hradů). Patřil  k nim korunní kámen. Edward I. proti Skotům střídavé úspěchy, kámen byl vsunut do trůnu ve Wistenu, později Skotům vrácen a sem uložen. Hrad postaven za krále Edwina proti útokům severských divokých kmenů. Jsou zde různá vojenská muzea. Z domů kolem hradu, kde se začala vyrábět whisky – dnes muzeum ( z keltšiny – živá voda). Dolů ke galeriím, nejznámější Skotská národní. V parku květinové hodiny. Živá obchodní třída Princess Street se Scottovým památníkem (1846)¨vysokým 60 m, kde spisovatele obklopuje 60 soch představujících hl. hrdiny jeho románů. Vedle nádraží, IS. Tato ulice je dělítkem mezi starým a novým městěm. Někteří ještě  stačí vystoupit na Calton Hill, kde je národní památník a rozhledna ve tvaru Nelsonova dalekohledu. Na opač. konci Královské míle je klášter Holyrood s král. palácem postaveným králem Jakubem IV. (dříve nejkrásnější skotský kostel je zříceninou), ofic. královské sídlo je od 18.st. okolní park = kráter vyhaslé sopky = Artušovo sedlo. Zde byly lázně, kde se prý koupala Marie Stuartovna. Dnes zde bydlí královna při svých návštěvách (zahajuje podzimní zasedání parlamentu).

Návrat do kostela v 17.00. Kostel (17.st.) baroko, erb složen ze skot, jednorožce a angl. lva. Vnitřek bílý, bez ozdob, modré lavice, barevné korouhve – racionální, střízlivý. Zkouška, společný koncert s Rudsambee. Večeře a večírek na rozloučenou v blízké tělocvičně, tančíme skotské tance. Konec v 11,30, odjezd do rodin.

 

7.7. – sobota

 

Odjezd  se opozdil.

Vyjíždíme z Waterloo Place až v 11.15, takže nejkratší cestou , bez zastávek Abbington, Moffat, Carlisle, Leeds, Bermingham, Oxford, Reading – Falkestone –21,00. čekáme 1 hodinu, najíždíme opět dřív do tunelu = 23,15.

 

8.7. – neděle

 

0.15 jsme v Callais, hodinky o 1 hodinu dopředu a v 5,30 SEČ zastavujeme na hnusném parkovišti (s řidiči není možno se během našeho zájezdu rozumně domluvit) v AACHEN, Německo, blízko belgicko-nizozemských hranic. Povinnou přestávku (5,30-14,45) trávíme různě, ale přesto jdeme na prohlídku krásného města. V římské době zde bylo kelt. Hradiště Grannus – podle něj a sirných pramenů Římané pojmenovali Aquae Granni r. 794 zvolil za své sídlo franc. král Karel Veliký a vybudoval zde falc. V letech 936-1531 tu korunováno 32 „římských králů“ (1349 druhá korunovace Karla IV. a dále korunovace jeho manželek Anny Falcké a Anny Svídnické). Od 12.st. svobod. říš.světem, v 17 st. módní lázně, v18st, připojeny k Francii, v 19. st. k Prusku – za 2sv. války silně poškozeny. Již v období falce zde sídlil falchrabě = spravoval panovníkovu falc. Dědičná funkce, patřil ke kurfiřtům (volitelé krále). Postupně nabyli území od Porýní až k českým hranicím. V půdorysu města 2 soustředné kružnice: vnitřní = obvod města z 12.st. (ulice jejichž názvy končí „greben“), vnější obvod gotického města je ze 14.st. Ve středu dóm a radnice. Dóm 8.-19.st. organicky spojuje v působivý celek několik částí: nejstarší je střední = oktagon (osmiúhlá dvoupatrová kaple někdejší falce z r. 796-805) – nejvýznamnější stavba z karolínského období vůbec,zastřešena barokní kopulí ze 17.st. Kolem r. 1190 vznikla románská křížová chodba, ve 14.-15. st přistavěn vysoký a silně prosklený gotický chór. Gotická je i západní část s bočními kaplemi (15.st.). pouze jedna z jižních kaplí je Uherská, pochází z 18.st. V interiéru bronzové dveře (804), ve vstupní síni bronz. plastika  medvědice (r. 160 – keltský nábož. idol) a alabastrová Madona (1400). V oktagonu visí pozlacený kruhový svícen (1165), na empoře (hor. patro) mramorový trůn (800), z něhož Karel V. přihlížel bohoslužbám. V chóru pozlacená kazatelna (1010) i oltář a stříbrná schránka s ostatky Karla Velikého (1215). Ke křížové chodbě přiléhá mramorová chrámová pokladnice. Katedrála zařazena v roce 1978 mezi památky UNESCO. Gotická radnice (1333) na základech karolín. Falce,  z té doby pochází věž na vých, a záp. straně. Průčelí zdobí plastiky 54 králů, symboly 14 cechů a 7 svobod. umění i četné erby. Nad schodištěm plastika Krista s Karlem Vel. a papežem Lvem III. Na náměstí kašna s postavou Karla Velikého. Z gotického městského opevnění zachovány 2 brány: Marschiertor a Ponttor. Na nám. Friedrich-Wilhelm klasicist. kolonáda Alžbětina pramene (19.st.) a lázeňské objekty v Láz. parku.

 

Pokračujeme v cestě domů: Ž. Ruda 23.30, Sušice 0.15, celkem 4400 km. Tento přehled je doplňkem pův. informací a Pepíkova a Ivanova článku do SN.

 
« Zpět


Diskuse: "Svatobor ve Velké Británii"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře