Rudsambee je sdružení zpěváků se sídlem v  Edinburgu, ale vystupují po celém Skotsku. Název Rudsambee pochází z několika výrazů skotské keltštiny (rud sam bith idir) a znamená “cokoli vůbec”.


V roce 1993 založila sbor jako malou skupinu zpěváku se zájmem o zpěv Sheena Philips, která však v roce 2000 odešla do USA. Zpívají hudbu, která je oslovuje – středověká moteta, renesanční písně ze Skotska a jiných míst, písně z Afriky, Ameriky a ze všech koutů Evropy od Bosny až po Finsko. Jejich repertoár vychází ze skotské a anglické poezie. Provádí také vlastní úpravy lidových písní z Británie a celého světa. Kromě dvou zájezdů po Skotské vysočině v 1999 a 2006, se sbor zúčastnil festivalů v Norsku a Irské republice (2002), mezinárodního festivalu v irském Sligo (2003). Také koncertovali ve městech New York, Cockermouth, Whithorn, Arran, Berwick upon Tweed. V současné době má sbor 22 členů

 Nyní sbor řídí Oliver Sigleton, který třetím rokem studuje hudební obor na Edinburghské univerzitě. Do sboru přišel v r. 2005 jako tenor, ale od té doby obohatil reportoár Rudsambee mnoha novými skladbami – od polyfonních skladeb Thomase Tallise až po současného Erica Whitacre a Imogena Heapa.

Natočili 4 CD. Občas pořádají charitativní koncerty, hostili několik zahraničních sborů z Norska a Dánska.

___________________________________________________

Vysvětlivky k jednotlivým skotským písním

Galská sbírka
Tradiční skotské písně zpívané v galštině ( říká se jim ústní hudba- tyto písně totiž provázely tanec bez účasti hudebních nástrojů).
Písně upravila zakladatelka sboru Sheena Philips.

Lux Aurumque
Tato píseň je první ze dvou děl současného skladatele Erica Whitacrea z Los Angeles, která vám dnes sbor „Rudsambee“ představí. Je to krásná úprava veršů Edwarda Esche přeložená do latiny Charlesem Antonym Silvestrem:

…Světlo, teplé a těžké jako ryzí zlato,
a andělé něžně zpívají nově narozenému děťátku…


V květině
Uslyšíte první část písňového cyklu „Písně o růžích“ napsaného současným dánsko-americkým skladatelem Mortenem Lauridsenem, který o svých verších píše jako o verších lehoučkých, hravých a zábavných.
Odráží se to i v častém střídání rychlosti písně konstatovaném takto: nádherný poslech, ale noční můra zazpívat perfektně!

La la la- neřeknu !

Francouzská píseň ze 16. století dokazuje, že pomluvy byly a jsou součástí lidského života rovněž jako strach z toho, že budeme při pomlouvání přistiženi.
Je-li ten, kdo pomlouvá, přistižen kolemjdoucími, začne si brumlat la la la.  
 

 Až se zamiluji
Originální verze této písně byla nazpívána Doris Dayovou, ale od té doby zdomácněla u mnoha zpěváků i sborů.

Kočka Pussy a Zazpívat ti písničku
Jsou to dvě písně z hudební dílny báječně excentrického skladatele Veljo Tormise z Estonska. Obě jsou součástí patnáctidílného celku nazvaného „Vespiánské cesty“ a odrážejí lidové tradice baltsko- finského národa. Obě působí velice dětsky a popisují dobrodružství kočičky a cestu  potoka.Je to malé dílko, ale dirigent velice doporučuje vychutnat si jeho kouzlo.

Zatoulaná kočka
Tato píseň byla velkým hitem popové skupiny „ Zatoulané kočky“  v Americe v roce 1981. Je to jazzové dílko, jehož aranžmá provedl člen sboru Peter Hill.  Kočičí zvuky prý připomínají tenory a basy… tvrdí členky sboru Jenny a Susan.

Jehňátko
Následující skladba vypráví o jehňátku a uslyšíte v ní verše Williama Blakea v úpravě současného anglického skladatele Johna Tavenera.

Preab san ol

Je to další z písní upravených Peterem Hillem a tentokrát jde o píseň pijáckou.

Envoi
Od koček přes jehňátko k motýlům – dirigent se trochu omlouvá za malou zoologickou zahradu dnes večer, ale mladému americkému skladateli Abbie Betinisovi se perfektně podařilo navodit atmosféru motýlů vířících v hejnech. Vnáší sbor až mezi diváky. Je to navíc úžasné rytmické cvičení.

Pět hebrejských písní o lásce
Poslední představení večera je dílo společně vytvořené Ericem Whitacrem a jeho manželkou. Již výše zmíněný skladatel z Los Angeles zhudebnil půvabné verše své ženy.
Úvodní „bonga“ připomínají společný zážitek obou autorů z pobytu v Německu, kdy je každé ráno probouzel zvuk kostelních zvonů.
Velký dík pianistce Anne Grindleyové a houslistovi Janu Pelechovi za jejich hudební doprovod.